II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Ogłoszenia

Ustny egzamin maturalny z j. polskiego

Przedstawiamy propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego na rok szkolny 2006/2007 przygotowane w II LO w Przemyślu. Więcej...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego II LO

Informujemy wszystkich uczniów, iż Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2006/2007 odbędą się 9 października 2006r.

Od 20 września 2006r. należy przeprowadzić wybory w II klasach w celu wyłonienia kandydatów.

Kryteria kandydata do SU

Pomoc materialna dla uczniów: stypendium unijne, stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Młodzież naszej szkoły może ubiegać się o wyżej wymienione stypendia/zasiłek po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Ostateczny termin składania wniosków o stypendia do pedagoga szkolnego z kompletem dokumentów upływa: 12 września (stypendia unijne) i 15 września (stypendia szkolne). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym w celu pobrania wniosku i uzyskania informacji.

Załączniki:

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu

"Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wygaśnie, jeśli potrafisz je odszukać" (Marek Aureliusz). Zacytowane słowa stanowiły motto inauguracyjnego wystąpienia Dyrektora II LO, Pana mgra Artura Picha. Refleksja ta była skierowana do wszystkich obecnych na uroczystości.

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2006/2007

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w II LO odbędzie się 4 września 2006 roku o godzinie 9.30. Wcześniej o godzinie 8.00 zostanie odprawiona msza św. w Kościele Salezjanów. Po oficjalnej uroczystości rozpoczęcia, która będzie miała miejsce na dziedzińcu szkolnym lub na sali gimnastycznej w razie deszczu, nauczyciele-wychowawcy spotkają się ze swoimi klasami w salach lekcyjnych.

Zakończenie roku szkolnego 2005/2006

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęła się o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele OO Salezjanów. Uroczystości szkolne w budynku liceum rozpoczęły się o godz. 9.30.

 

Dzień otwarty w II LO w Przemyślu

21 kwietnia 2006 r., godz. 900 - 1400 ul. Glazera 44

Poznaj ofertę II LO!
W programie m. in.:

  • Przywitanie gimnazjalistów
  • Prezentacja multimedialna - wszystko o szkole
  • Praktyczne informacje o zasadach rekrutacji + broszury
  • Inne atrakcje

Zapraszamy! Morawa czeka na Ciebie!

Akcja honorowego krwiodawstwa

21.02.2006 r. we wtorek o godz. 9.00 odbędzie się w naszej szkole 4 akcja honorowego krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich chętnych, nauczycieli i uczniów, którzy ukończyli 18 lat. Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i pesel. Prosimy, aby wcześniej zjeść posiłek. Każda osoba, która odda krew otrzyma 9 czekolad i herbatę lub kawę. Chcielibyśmy, aby uczestnicy podarowali 1 z tych 9 czekolad dla Domu Dziecka, tak jak to było przy poprzednich akcjach. Przy okazji oddania krwi uczestnik będzie mógł skorzystać z nieodpłatnego oznakowania grupy krwi.

Ś.P. August Partyński - wspomnienie

18.02.2006 pożegnaliśmy naszego nieodżałowanego Dyrektora i Kolegę. Pogrzeb odbył się na zasańskim cmentarzu.

Nie płacz, to tylko krzyż, przecież tak trzeba... (ks. Jan Twardowski)

Z głebokim żalem, pogrążeni w smutku i żałobie zawiadamiamy, że 14 II 2006 r. zmarł Pan mgr August Partyński długoletni dyrektor II LO im K. Morawskiego.

W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, życzliwego człowieka o szlachetnym i otwartym sercu. Nasz Pan Dyrektor był oddanym nauczycielem i pedagogiem, niezwykle cenionym i ukochanym przez młodzież.

Nauczyciele, pracownicy i młodzież II LO

 

Księga Kondolencyjna

Strony