II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Ogłoszenia

Rozpoczęcie roku 2005/2006

1 września o godz. 9:30 odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2005/2006. Była to doskonała okazja do przyznania nagród m.in. za wyniki w nauce.

  Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzała msza św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa o godz. 8:00 . Następnie uczniowie, nauczyciele i inni zainteresowani podążyli do budynku szkolnego na dalszy ciąg uroczystości, którą poprowadziła o godz. 9:30 Pani Dyrektor Halina Humnicka w zastępstwie Pana Dyrektora Augusta Partyńskiego.

Koniec roku szkolnego

Pisemny egzamin maturalny z historii muzyki

Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego

Pisemny egzamin maturalny z historii sztuki

Pisemny egzamin maturalny z chemii

Pisemny egzamin maturalny z WOS-u

Pisemny egzamin maturalny z fizyki

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Pisemny egzamin maturalny z geografii

Strony