II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rada Rodziców II LO

 

 

 

 Przewodniczacy - Sebastian DOBROWOLSKI

 Z-ca Przewodniczącego - Artur KOMOROWSKI

 Skarbnik - Mieczyslaw CEBEŃKO

 Sekretarz - Agata PODGÓRSKA

 

 

 

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu działa zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców utrzymała ustalenia dotyczące dobrowolnych opłat na działalność w wysokości 30 zł rocznie oraz na fundusz pomocy szkole 10 zł/miesięcznie.

 

Dla wszystkich chętnych, którzy wspomogliby naszą działalność podajemy

Konto Rady Rodziców:

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
Nr 31 8642 1155 2015 1504 9564 0001

 

dziękujemy za wpłaty !