II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Rekrutacja

Oferta szkoły na rok szkolny 2014/2015

Drodzy Gimnazjaliści!
W nowym roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 7 oddziałów. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.
Od września 2014 r nasze liceum jako jedyna na Podkarpaciu szkoła posiadająca uprawnienia do przeprowadzania egzaminów DSD I i DSD II oferuje ponadto naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (do 6 godzin tygodniowo) w grupie/grupach międzyoddziałowych DSD (Deutsches Sprachdiplom) dla gimnazjalistów z gimnazjów DSD z Przemyśla i Krasiczyna. Umożliwi im to kontynuację nauki języka niemieckiego w ramach programu DSD i przygotowanie się do egzaminu DSD II.
Zapraszamy również na portal rekrutacyjny: https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

1a
matematyczno-informatyczna

1c
biologiczno-chemiczna

1d
matematyczno - geograficzna

1e
medyczno - przyrodnicza

1f
medialna

1g
politechniczna

1h
"wojskowa"