II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wolontariat

Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat" - Phil Brosnana

W roku szkolnym 2019/2020 Koło Wolontariatu Szkolnego prowadzi swoją działalność pod nadzorem opiekunów Bogusławy Haśkiewicz i Grażyny Sadowskiej. W pierwszym semestrze roku szkolnego rozpoczęliśmy działalność od powiększenia ilości członków naszego klubu o nowo przyjętych pierwszoklasistów. Tak jak w ubiegłym roku braliśmy udział w kweście cmentarnej na rzecz ochrony zabytków cmentarzy przemyskich. Wolontariusze zbierali datki, które zostały przekazane na odnowę cmentarza. Przeprowadziliśmy również zbiórkę darów na rzecz Schroniska dla zwierząt w Orzechowcach. Nasze wolontariuszki odwiedziły to miejsce przekazując zebrane pieniądze. Wspieraliśmy akcje Szlachetna Paczka oraz Góra Grosza. Przeprowadziliśmy zbiórkę pluszaków i książek. Część z nich została podarowana dzieciom w szpitalu wraz z małym poczęstunkiem i przedstawieniem, zaś resztę zawieziono do Domu Dziecka w Przemyślu. W okresie świątecznym odwiedziliśmy najbardziej potrzebujących, organizując Wigilię dla bezdomnych. W tym okresie pomagaliśmy również w akcji WOŚP. W ostatnim czasie pomagaliśmy w Olimpiadzie Sportowej dla dzieci ze szkół specjalnych. W zawodach pomagało 10 wolontariuszy, których głównym zadaniem była opieka nad niepełnosprawnymi uczestnikami. 

Wszystkie przeprowadzone akcje cieszyły się powodzeniem. Uczniowie bardzo chętnie działali i nadal chcą się angażować w pomoc na rzecz innych.