II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wymiana międzyszkolna

Wymiana szkolna Przemyśl - Paderborn

W dniach 11.-18.09.2008 gościli w naszej szkole uczniowie z partnerskiej szkoły Goerdeler-Gymnasium w Paderborn pod opieką swoich nauczycieli wicedyrektora pana Manfreda Joachima i pani Nadine Jesovcszek. 21 osobowa grupa niemiecka i tak samo liczna grupa polskich gospodarzy uczestniczyły w ciekawym programie. Ważnym wydarzeniem była wizyta gości u prezydenta Miasta Przemyśla połączona z wręczeniem trzem nauczycielom z naszej szkoły partnerskiej Medali Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu dla ich zasług w rozwijanie wymiany uczniowskiej.

Goście z Paderborn z wizytą w II LO

Z okazji 15-lecia partnerstwa Miast Przemyśl - Paderborn odwiedziła naszą szkołę w dniu 29 sierpnia 2008r. delegacja z Paderborn goszcząca na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla. Szkołę partnerską reprezentowali dyrektor Goerdeler-Gymnasium pani Christa Krüger, emerytowany dyrektor dr Günter Wortmann, wieloletnia organizatorka wymiany szkolnej pani Petra Masukowitz oraz dwaj uczniowie przedstawiciele samorządu szkolnego: Linus Höcker i Martin Brogmeier.

Przyjaciele z Paderborn z rewizytą w II LO

W minionym tygodniu gościła w Przemyślu grupa multiplikatorów z partnerskiego Miasta Paderborn. Nasza szkoła miała zaszczyt przyjąć w swoich murach w dniu 26 września pana Burmistrza Josefa Hackforta z małżonką panią Christą Hackfort.

Wymiana uczniowska Przemyśl - Paderborn

W dniach 10-19.IX.2007 uczniowie II Liceum im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu udali się z kolejną wizytą do partnerskiego miasta w Niemczech - Paderborn.

29-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami dyrektorem Szkoły panem Arturem Pichem, germanistkami panią Ewą Godzień, panią Elżbietą Malczyńską oraz plastykiem szkoły panią Małgorzatą Piętą miała okazję obserwować życie i poznawać kulturę naszych sąsiadów. Tegoroczna wizyta przypadła na obchody jubileuszu 40-lecia powstania szkoły partnerskiej Gimnazjum im.Goerdelera w Paderborn.

Strony