II Liceum Ogólnokształcące

Klasa G mistrzostwa sportowego

Przedmioty rozszerzone

 

matematyka / geografia / język angielski

lub

biologia / chemia / język angielski 

 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
geografia
język angielski

(!) sprawdzian umiejętności sportowych, data: 6 czerwca 2022 r.

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy (grupa 1):

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, geografia, język angielski; zaś w drugiej grupie bilogii, chemii
    i również jezyka angielskiego 

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: geografia, administracja, dziennikarstwo i komunikacja
    społeczna, finanse i rachunkowość, filologia angielska, geodezja i kartografia, geologia, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, przedsiębiorczość, turystyka i rekreacja

  • rozwija zainteresowania: przyrodą i współczesnymi zagrożeniami środowiska,  pozwala na pogłębianie zainteresowań i kompetencji matematycznych i informatycznych,  kładzie nacisk na doskonalenie znajomości języka angielskiego. 

Program klasy (grupa 2):

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: medycznych i przyrodniczych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, kryminalistyka, biotechnologia, biologia, chemia, genetyka, psychologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, dietetyka, technologia żywienia, weterynaria, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska i inne kierunki przyrodnicze. Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, daje możliwość absolwentom tej klasy aplikowania na studia medyczne oraz przyrodnicze również poza granicami kraju

  • rozwija zainteresowania:  pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. W klasie tej szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie pasji badacza, obserwacji oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2022/23 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt
sportowy wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania
fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.
 

Autor: