II Liceum Ogólnokształcące

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Testy sprawnościowe uzupełniające: 9.08.2022r., godz. 12.00 

Autor: