II Liceum Ogólnokształcące

Klasa D matematyczno - geograficzna z elementami biznesu

   

 

Przedmioty rozszerzone

 

matematyka
geografia
język angielski

W klasie będą realizowane dodatkowe zajęcia związane z zarządzaniem projektami oraz szeroko pojętą przedsiębiorczością: biznesową, społeczną i osobistą. 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
geografia
język angielski

 

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy:

 • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na
  poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka,
  geografia, język angielski

 • przygotowuje do studiów na kierunkach:
  geografia, administracja, dziennikarstwo i komunikacja
  społeczna, finanse i rachunkowość, filologia angielska,
  geodezja i kartografia, geologia, gospodarka przestrzenna,
  informatyka i ekonometria, przedsiębiorczość, turystyka
  i rekreacja

 • rozwija zainteresowania: przyrodą i współczesnymi
  zagrożeniami środowiska,  pozwala na pogłębianie
  zainteresowań i kompetencji matematycznych i
  informatycznych,  kładzie nacisk na doskonalenie znajomości
  języka angielskiego. 

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2022/23 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt
sportowy wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania
fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.
 

Autor: