II Liceum Ogólnokształcące

Klasa F językowa

Przedmioty rozszerzone

 

język polski
język angielski
język niemiecki

 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
język angielski
język niemiecki

 

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki

  • przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych

  • rozwija zainteresowania filologiczne, językowe, kulturowe,
    literackie, związane z relacjami w społeczeństwie, wpływem szeroko
    pojętej humanistyki na świat i ludzi

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2022/23 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu  funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt sportowy
wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.
 

Autor: