II Liceum Ogólnokształcące

„Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu uczniów II LO

Uczniowie II LO z klasy 2 f 8 września znakomicie zaprezentowali w Bibliotece Pedagogicznej w Przemyślu fragmenty Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, razem z uczniami I LO oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu. Reprezentanci każdej szkoły odczytali kolejne akty dramatu. Kornelia Kozioł, Natalia Dziwik i Dawid Buczek, przygotowani przez panią Małgorzatę Wilgucką, przedstawili krótkie scenki z drugiego aktu dramatu, między innymi słynny „spacer” Felicjana Dulskiego.

Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w całej Polsce była odczytywana w sobotę 4 września podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano m.in. : Trylogię Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Balladynę Juliusza Słowackiego oraz Lalkę Bolesława Prusa. Projekt ma zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej w 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Wszystkie inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji .

I dziś „Dulscy” są wśród nas, doskonale odnajdują się we współczesnym świecie relatywizmu moralnego. Dulszczyzna to wciąż mutujący wirus, na który nie wynaleziono lekarstwa.

Autor: