II Liceum Ogólnokształcące

Klasa C medyczna z językiem angielskim

Przedmioty rozszerzone

 

biologia
chemia
język angielski

 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
biologia
chemia

 

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: medycznych i przyrodniczych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, kryminalistyka, biotechnologia, biologia, chemia, genetyka, psychologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, dietetyka, technologia żywienia, weterynaria, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska i inne kierunki przyrodnicze. Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, daje możliwość absolwentom tej klasy aplikowania na studia medyczne oraz przyrodnicze również poza granicami kraju

  • rozwija zainteresowania:  pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. W klasie tej szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie pasji badacza, obserwacji oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2022/23 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu  funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt sportowy
wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.
 

Autor: