II Liceum Ogólnokształcące

Klasa D matematyczno - geograficzna (z grupą mundurową)

  

 

Przedmioty rozszerzone

 

matematyka
geografia
język angielski

 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
geografia
język angielski

 

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy:

 • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na
  poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka,
  geografia, język angielski

 • przygotowuje do studiów na kierunkach:
  geografia, administracja, dziennikarstwo i komunikacja
  społeczna, finanse i rachunkowość, filologia angielska,
  geodezja i kartografia, geologia, gospodarka przestrzenna,
  informatyka i ekonometria, przedsiębiorczość, turystyka
  i rekreacja

 • rozwija zainteresowania: przyrodą i współczesnymi
  zagrożeniami środowiska,  pozwala na pogłębianie
  zainteresowań i kompetencji matematycznych i
  informatycznych,  kładzie nacisk na doskonalenie znajomości
  języka angielskiego. 

 • W tej klasie grupa 16 osób będzie realizować projekt
  szkolenia mundurowego, który zakłada dodatkowe
  3 godziny tygodniowo każdego roku na szkolenia
  specjalistyczne (szkolenie wojskowe, policyjne, pożarnicze).
  Osoby te mają również możliwość przynależności
  do Związku Strzeleckiego “Strzelec”.

  Film promocyjny
  Kanał YouTube Jednostki Strzeleckiej 2009

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2021/22 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt
sportowy wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania
fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.
 

Autor: