II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa B medialna

Klasa "medialna". Oferta edukacyjna adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Uczeń tej klasy będzie miał możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, zajęciach związanych z teatrem i filmem. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski,język angielski i historia. Przygotowuje do studiów humanistycznych (filologia polska, filologia angielska, historia, dziennikarstwo, socjologia, kierunki związane z teatrem i filmem, aktorstwo).

 

Przedmioty rozszerzone:

j. polski (20 godzin w cyklu nauczania)
j. angielski (14 godz.)
historia (12 godz.)

 

Nauczane języki obce:

język angielski (4/6/4)
język niemiecki (3/3/3)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski
matematyka
historia
język obcy
 

Więcej o klasie

 

  • W roku szkolnym 2018/19 realizowana będzie nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (6 godz./tyg) w grupie międzyoddziałowej DSD. Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjów DSD, czyli Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum MORAWA w Przemyślu oraz uczniów, którzy na poprzednich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) realizowali naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (łącznie ok. 600 godz. j. niemieckiego).
  • W roku szkolnym 2018/19 organizowane będą międzyoddziałowe zajęcia z Przysposobienia Wojskowego. Oferta adresowana jest do pasjonatów wojska. Opierać będzie się na szerokiej współpracy z Wojskiem.