II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa C biologiczno-chemiczna

W klasie przyrodniczej realizowana jest biologia i chemia na poziomie rozszerzonym. Oferta tej klasy umożliwi Ci doskonałe przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych, biologicznych, chemicznych, rolniczych, ekologicznych. Dodatkowa oferta zajęć pozalekcyjnych, możliwość uprawiania praktycznie dowolnej dyscypliny sportowej, powoduje, że absolwenci klas biologiczno-chemicznych, będą również doskonale przygotowani do podjęcia studiów na Akademiach Wychowania Fizycznego.

Przedmioty rozszerzone:

biologia (11 godzin w cyklu nauczania)
chemia (11 godz.)
j. angielski (15 godz.)

 

Nauczane języki obce:

język angielski (4/5/6)
język niemiecki (2/2/2)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski
matematyka​
biologia
chemia

 

 

  • W roku szkolnym 2018/19 realizowana będzie nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (6 godz./tyg) w grupie międzyoddziałowej DSD. Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjów DSD, czyli Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum MORAWA w Przemyślu oraz uczniów, którzy na poprzednich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) realizowali naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (łącznie ok. 600 godz. j. niemieckiego).
     
  • W roku szkolnym 2018/19 organizowane będą międzyoddziałowe zajęcia z Przysposobienia Wojskowego. Oferta adresowana jest do pasjonatów wojska. Opierać będzie się na szerokiej współpracy z Wojskiem.