II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa D politechniczna

Klasa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki. Uczeń tej klasy będzie miał możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego, poszerzenia wiedzy matematycznej, fizycznej i informatycznej w oparciu o nowoczesne pracownie multimedialne. Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych i informatycznych.

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (18 godzin w cyklu nauczania)
fizyka (11 godz.)
informatyka (9 godz.)

 

Nauczane języki obce:

język angielski (3/3/3)
język niemiecki (2/2/2)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

j. polski
matematyka
fizyka
informatyka

 

Więcej o klasie

 

  • W roku szkolnym 2018/19 realizowana będzie nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (6 godz./tyg) w grupie międzyoddziałowej DSD. Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjów DSD, czyli Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum MORAWA w Przemyślu oraz uczniów, którzy na poprzednich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) realizowali naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (łącznie ok. 600 godz. j. niemieckiego).
     
  • W roku szkolnym 2018/19 organizowane będą międzyoddziałowe zajęcia z Przysposobienia Wojskowego. Oferta adresowana jest do pasjonatów wojska. Opierać będzie się na szerokiej współpracy z Wojskiem.