II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa F filologiczna

Zasady rektutacji

Przedmioty rozszerzone

 

język polski
język angielski
język niemiecki

 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

 

język polski
matematyka
język angielski
język niemiecki

 

Nauczane języki obce

 

język angielski
język niemiecki

 

Dodatkowe informacje o klasie


Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki

  • przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych

  • rozwija zainteresowania filologiczne, językowe, kulturowe,
    literackie, związane z relacjami w społeczeństwie, wpływem szeroko
    pojętej humanistyki na świat i ludzi

DSD
(Deutsches Sprachdiplom)


W roku szkolnym 2020/21 planowana jest nauka języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ramach grupy
międzyoddziałowej DSD II lub DSD I (5godz/tyg.; w cyklu
czteroletnim – 18 godz.).

Program DSD (Deutsches Sprachdiplom) adresowany jest
do uczniów zainteresowanych solidnym przygotowaniem
do matury z języka niemieckiego na poziomach podstawowym,
rozszerzonym i dwujęzycznym) oraz zdobyciem certyfikatu
językowego DSD I (poziom B1) lub DSD II (poziom B2/C1).

Więcej...

Sport w szkole


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach międzyszkolnych
we wszystkich dyscyplinach sportowych rozgrywanych w ramach
Licealiady. Od kilku lat zajmujemy czołowe  miejsca we
współzawodnictwie sportowym nie tylko w Przemyślu, ale również
w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskiwaniu  funduszy na bieżąco kupujemy sprzęt sportowy
wpływający na uatrakcyjnianie lekcji wychowania fizycznego.

Prowadzimy zajęcia na siłowni, wprowadzamy elementy
jogi, pilatesu, trx i aerobiku.