II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa F matematyczno-geograficzna

Klasa realizuje program rozszerzonego języka angielskiego, przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, ekonomicznych  i innych. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania. 

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (18 godzin w cyklu nauczania)
j. angielski (16 godz.)
geografia (10 godz.)
 

 

Nauczane języki obce:

język angielski (4/6/6)
język niemiecki (2/2/2)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski
matematyka
język obcy
geografia

 

  • W roku szkolnym 2018/19 realizowana będzie nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (6 godz./tyg) w grupie międzyoddziałowej DSD. Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjów DSD, czyli Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum MORAWA w Przemyślu oraz uczniów, którzy na poprzednich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) realizowali naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (łącznie ok. 600 godz. j. niemieckiego).
  • W roku szkolnym 2018/19 organizowane będą międzyoddziałowe zajęcia z Przysposobienia Wojskowego. Oferta adresowana jest do pasjonatów wojska. Opierać będzie się na szerokiej współpracy z Wojskiem.