II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nagrody dla uczniów

 

Nagroda im. Zbigniewa Brzezińskiego

Nagroda im. Zbigniewa Brzezińskiego przyznawana jest uczniom kończącym szkołę z największymi osiągnięciami w nauce oraz wyróżniającymi się w pracy na rzecz środowiska szkolnego. W każdej kategorii przyznawane są dwie nagrody (w minionym roku szkolnym było to 600 USD i 300 USD).

 

Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego

Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego przeznaczona jest dla ucznia klasy drugiej, który wykaże się najbieglejszą znajomością języka łacińskiego i kultury starożytnego Rzymu. Potomkowie patrona szkoły, fundatorzy nagrody, w liście do pierwszej laureatki napisali: "Fundując nagrodę (...) chcemy zachęcić Was do nauki języka martwego... Dostrzeżmy wpływ myśli oderwanej w rozwoju naszej cywilizacji. Dostrzeżmy, że to ona właśnie jest motorem dziejów, rozwoju i awansu społeczeństw i ...uczmy się łaciny". Nagroda przyznawana jest każdego roku i wynosi 1500 złotych.

 

Nagroda im. Wojciecha Inglota

Nagroda im. Wojciecha Inglota honoruje osiągnięcia uczniów z chemii. Za wybitne wyniki można otrzymać 1000 USD (ta nagroda kumuluje się, jeżeli w danym roku sukcesów nie było).

 

Nagroda Order of Code

Nagroda za wybitne osiągniecia z informatyki. Obejmuje kwotę 3000 zł oraz dodatkowo wakacyjny staż w firmie Order of Code z możliwością wyjazdu za granicę.

 

Nagroda Dyrektora Szkoły

Nagroda Dyrektora Szkoły przyznawana jest uczniom za wyjątkowe osiągnięcia dla społeczności szkolnej.

 

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów

"Osobowość roku" - nagroda fundowana przez Stowarzyszenie Absolwentów II LO w Przemyślu. Nagroda ta przyznawana jest od roku 2004 przez Stowarzyszenie Absolwentów II LO. Laureatem może zostać uczeń, który pozytywnie wyróżnia się niepospolitymi cechami osobowości, szczególnymi zainteresowaniami i talentami.
Kandydatów do nagrody wyłaniają uczniowie klas trzecich w tajnym głosowaniu, a ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła powołana przez Stowarzyszenie Absolwentów II LO.