II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Oferta na rok szkolny 2019/2020

 

Klasy dla uczniów po szkole podstawowej:

A - matematyczno-informatyczny

B - medialny

C - mistrzostwa sportowego

Procedura przyjęcia do klasy mistrzostwa sportowego

D - politechniczny

E - medyczny

F - lingwistyczny 

 

Klasy dla uczniów po gimnazjum:

G - matematyczno-informatyczny

H - medialny

I - biologiczno-chemiczny

J - politechniczny

K - medyczny

L - mundurowy