II Liceum Ogólnokształcące

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Kazimierza Morawskiego

ul. b-pa Jakuba Glazera 44
37-700 Przemyśl

tel. (016) 6799675
fax. (016) 6799675

www: www.lo2przemysl.edu.pl

Dyrektor: dyrektor@lo2przemysl.edu.pl

Sekretariat: sekretariat@lo2przemysl.edu.pl

 

Internat II LO, Tel. (016) 672 02 24
www.internat.lo2przemysl.avx.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny:
Rynek 1
37 - 700, Przemyśl

e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl

tel: 511 143 799.

 

Administrator strony szkolnej

Marcin Zwonarz
marcin.zwonarz@lo2przemysl.edu.pl

 

Administrator Pakietu Google Workspace

Aleksandra Dombrowska 
aleksandra.dombrowska@lo2przemysl.edu.pl

 

Administratorzy dziennika elektronicznego

Aleksandra Dombrowska 
aleksandra.dombrowska@lo2przemysl.edu.pl

Małgorzata Soboń
malgorzata.sobon@lo2przemysl.edu.pl

 

Autor: