3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
0 7:10- 7:55 AS 1AP-3/3,1BP-3/3,1CP-3/3,1DP-3/3,1EP-3/3,1FP-3/3 DSD
    AS 1AP-3/3,1BP-3/3,1CP-3/3,1DP-3/3,1EP-3/3,1FP-3/3 DSD
   
1 8:00- 8:45   BR 2B-1/3 j.niemiecki
BH 3BP-2/2 chemia
  AS 3DP j.niemiecki
 
2 8:55- 9:40   AW 3FP-1/2 j.angielski
BH 3BP-1/2 chemia
  AS 2C-1/3 j.niemiecki
 
3 9:50-10:35 AS 2F-1/3 r_niemiecki
AW 3FP-1/2 r_angielski
AS 3EP-1/2 j.niemiecki
  2D-2/2 j.angielski
 
4 10:55-11:40 AS 2A-1/3 j.niemiecki
  AS 3DP j.niemiecki
AS 2C-1/3 j.niemiecki
1CP-1/2 j.angielski
 
5 11:50-12:35   AW 3BP-2/2 j.angielski
AS 2A-1/3 j.niemiecki
AS 3EP-1/2 j.niemiecki
1DP-1/2 r_angielski
 
6 12:45-13:30     AS 2F-1/3 r_niemiecki
AS 1AP-3/3,1BP-3/3,1CP-3/3,1DP-3/3,1EP-3/3,1FP-3/3 DSD
   
7 13:35-14:20   AW 3BP-2/2 r_angielski
AS 1AP-3/3,1BP-3/3,1CP-3/3,1DP-3/3,1EP-3/3,1FP-3/3 DSD
AS 2F-1/3 j.niemiecki
   
8 14:25-15:10     AS 1AP-3/3,1BP-3/3,1CP-3/3,1DP-3/3,1EP-3/3,1FP-3/3 DSD
AS 2F-1/3 j.niemiecki
   
Drukuj plan
wygenerowano 06.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum