II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

strzelec

Z DZIAŁALNOŚCI NASZEJ JEDNOSTKI STRZELECKIEJ

Nasi strzelcy, oprócz regularnych działań szkoleń z żołnierzami i szkoleń na strzelnicach, w bieżącym roku brali jak zawsze udział w bardzo ważnych uroczystościach patriotycznych. W dniu 10 lutego pododdział strzelecki wraz z pocztem sztandarowym wziął udział we mszy św. oraz uroczystościach upamiętniających wywózki na Sybir 79 lat temu, a w dniu 2 marca w uroczystościach miejskich z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

DZIAŁANIA JS 2009 W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Pierwszy miesiąc roku szkolnego obfituje w większą niż zwykle liczbę uroczystości oraz imprez miejskich. W prawie wszystkich, jak co roku, wzięli udział nasi strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009.

VIII Turniej Musztry Strzeleckiej

15 maja br. przemyscy strzelcy wzięli udział w VIII Turnieju Musztry Strzeleckiej w Rzeszowie, zorganizowanym przez Jednostkę Strzelecką 2021. W turnieju udział wzięło 9 pododdziałów, ocenianych przez zawodowych oficerów z 1 batalionu 21 BSP. Nasza JS 2009 zajęła czwarte miejsce.

Święto Konstytucji 3 maja

W dniu 03.05.2018 r. odbyły się uroczystości miejskie obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których aktywnie wzięli udział strzelcy z JS 2009 z Przemyśla. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., której przewodniczył ks. abp. Adam Szal. Dalszy ciąg uroczystości odbył się, jak co roku, na Wzgórzu Zamkowym.

Obchody 99. rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli

Tradycyjnie, 7 marca, nasi przemyscy strzelcy wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele Św. Krzyża.

150 rocznica urodzin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

5 grudnia br. obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, postaci wielce zasłużonej dla odzyskania niepodległości przez nasz kraj, i której nie trzeba nikomu chyba przedstawiać. Obchody odbywały się w wielu miastach Polski, a także i poza Polską, mi. in. tam, gdzie "spoczywa Matka i Serce Syna", czyli na starym cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Przysięga Żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W  niedzielę 24.09.2017 r., na przemyskim Rynku uroczystą przysięgę złożyli Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego, a wśród nich trzech kolejnych naszych strzelców. Uroczystość rozpoczęła msza św.

78 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę

W dniu 17.09.2017 r., nasi strzelcy wzięli aktywny udział w Uroczystościach Patriotycznych przy Pomniku poświęconym Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia, upamiętniających 78 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, oraz Dzień Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się przy Grobie Katyńskim znajdującym się na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu, a następnie w kościele OO.

Obchody 98. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli

Jak co roku, 7 marca o godz. 12:00, nasi przemyscy strzelcy wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele farnym pw. św. Wojciecha w Rzeszowie, odprawionej przez JE bp Jana Wątrobę, a podczas której miało miejsce przyrzeczenie „Orląt” Związku Strzeleckiego. 

„ZAPAL ZNICZ WYWIEZIONYM”

W sobotę, 11 lutego, na nieczynnej rampie kolejowej w dzielnicy Przemyśl - Bakończyce odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary sowieckich deportacji Polaków na Sybir. W zapalaniu i układaniu zniczy pomagali przemyscy strzelcy.

Strony