II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Wymiana międzyszkolna

Wymiana uczniowska Przemyśl - Paderborn

W dniach 10-19.IX.2007 uczniowie II Liceum im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu udali się z kolejną wizytą do partnerskiego miasta w Niemczech - Paderborn.

29-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami dyrektorem Szkoły panem Arturem Pichem, germanistkami panią Ewą Godzień, panią Elżbietą Malczyńską oraz plastykiem szkoły panią Małgorzatą Piętą miała okazję obserwować życie i poznawać kulturę naszych sąsiadów. Tegoroczna wizyta przypadła na obchody jubileuszu 40-lecia powstania szkoły partnerskiej Gimnazjum im.Goerdelera w Paderborn.

Strony